Keurmerken
Sinds januari 2007 staat er 1 hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. NEN 4400-1

Uitzendbureaus die in het bezit zijn van de NEN 4400 -1 certificering hebben hun (personeels-) administratie op orde, betalen op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies en de via hen ingehuurde uitzendkrachten zijn gerechtigd om in Nederland werk te verrichten.

Twee maal per jaar verricht de stichting VRO een Audit bij ons op kantoor in opdracht van de stichting normering arbeid.

Voornaamste punten waarop gecontroleerd wordt:

Kennemerland Uitzendorganisatie b.v. is volger van de ABU CAO.