Huisvesting en vervoer
Werknemers die voor Kennemerland naar Nederland komen worden goed opgevangen en gehuisvest. Huisvesting vindt in de regel plaats dicht bij de bedrijven waar zij op dat moment werken. Kennemerland voldoet aan de SKIA norm, SKIA stelt zeer strenge eisen aan huisvesting van internationale arbeidskrachten.

Tevens dragen wij zorg voor het vervoer van en naar het werk middels onze eigen wagenpark.

De combinatie van goede huisvesting en ons eigen wagenpark, maakt dat werknemers graag voor Kennemerland werken. Tevens draagt dit bij in een positief effect op hun welzijn en motivatie.

Sociale begeleiding
De sociale begeleiding van onze werknemers begint al tijdens de werving en selectie in Polen. Over de periode van vertrek naar Nederland tot de terugkeer naar Polen wordt men volledig voorgelicht.

Bij aankomst in Nederland wordt men gehuisvest en wordt de nieuwe werknemer uitgenodigd op ons kantoor voor de verdere afhandelingen van het papierwerk.

Sofi-nummers worden aangevraagd, bankrekeningen geopend en men wordt aangemeld bij onze collectieve ziektekosten verzekering.

In Nederland zijn 24 uur per dag onze tolken beschikbaar die de uitzendkrachten, indien nodig, kunnen helpen. Zo valt bijvoorbeeld te denken aan dokter en ziekenhuis bezoek.